Wiatr wiejący na korzyść sektora stoczniowego to nic innego niż rewolucja przemysłowa 4.0

Czwarta rewolucja przemysłowa od dawna tworzy rozległą sieć za pomocą innowacji i postępu technologicznego w celu wykorzystania wszystkich oferowanych nam możliwości. Do tej pory przynosi wiele korzyści firmom we wszystkich sektorach, również tym, które mogą wydawać się bardziej złożone i pracochłonne w przemianach, takim jak sektor stoczniowy.

Rozszerzona transformacja cyfrowa, gdy środowisko współpracy staje się modelem biznesowym

Ekosystem cyfrowy prowadzi nas do środowisk współpracy, w których możemy rozwijać się jako partnerzy technologiczni, dzieląc się wewnętrznymi (zrodzonymi na łonie samej firmy) i zewnętrznymi (pochodzącymi od klientów, dostawców, konkurencji oraz rynku) pomysłami na rozwój zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Właśnie to nazwaliśmy rozszerzoną transformacją cyfrową, koncepcję, która łączy najlepsze z wartościowych propozycji wszystkich agentów zaangażowanych w proces tworzenia innowacji, w celu zwiększenia wydajności i produktywności w dobie konkurencyjnej branży Przemysłu 4.0.

ADAPTACJA I PERSONALIZACJA – WYCHODZĄC POZA OPROGRAMOWANIE

W erze dygitalizacji zdolność personalizacji oferty jest kluczowym elementem stania się pierwszą opcją klientów i potencjalnych klientów. Adaptacja jest konieczna w każdym sektorze, również w przemyśle metalowym. Jak odróżnić się od konkurencji? Klucz nie znajduje się w produkcie, ani też w samym oprogramowaniu, ale w procesach i sposobie, w jakim dopasowują się do nich poszczególne programy informatyczne.

MES, serce zakładu

Tak samo jak serce pompuje krew w różnym tempie, w zależności od wymagań organizmu, MES zapewnia kierownikowi produkcji możliwość dostosowania się do rytmu i cech firmy, jej klientów i zakładów produkcyjnych. I tak, zbiera zamówienia i przesyła je do produkcji w celu ich realizacji w sposób najlepiej dostosowany do przesłanek biznesowych, w wyniku czego zostaje osiągnięta większa elastyczność, szybkość i wydajność