Oprogramowanie

Lantek Manufacturing Analytics

Od sprawności urządzenia do centrum decyzyjnego: przechwytujemy wszystkie dane dotyczące produkcji i analizujemy je, aby przedstawić informacje najlepszej jakości, niezbędne do podejmowania decyzji.

Specyfikacje produktów

Manufacturing Analytics

Ponieważ wiedza to potęga (w podejmowaniu decyzji)

Lantek Manufacturing Analytics to zaawansowany moduł do analizowania produkcji, który zbiera dane z całego systemu produkcji, a następnie filtruje, grupuje i porównuje je w celu umożliwienia podjęcia najlepszych decyzji, na podstawie informacji, które są wiarygodne i zawsze aktualne.

Lantek ExpertLantek Flex3d to rozwiązania CAD/CAM, pozwalające zarządzać wszystkimi maszynami do cięcia za pomocą jednego programu, bez względu na zastosowaną technologię cięcia czy producenta urządzenia. Poza oczywistymi zaletami używania jednego oprogramowania, taka standaryzacja pozwala gromadzić wszystkie dane z poszczególnych systemów, a następnie wyodrębniać z nich najbardziej przydatne informacje.

Ponadto w przypadku korzystania z rozwiązania Lantek MES, najbardziej zaawansowanego na rynku systemu realizacji produkcji (Manufacturing Execution System), te przydatne informacje są wzbogacane danymi z procesów innych niż cięcie (Lantek WOS/Capture) oraz wydajnością całej linii lub zamówienia. Jeśli dodatkowo uzupełnimy te informacje danymi z produktu Lantek Inventory Lantek Outsourcing, posiądziemy wiedzę umożliwiającą najbardziej zaawansowaną analitykę zarządzania magazynem. Lantek Manufacturing Analytics kompiluje, porównuje i wyświetla dane całego procesu, dzięki czemu można z powodzeniem podejmować najlepsze decyzje w celu optymalizacji produkcji.

  • Manufacturing Analytics

  • Manufacturing Analytics Home

  • Manufacturing Analytics - Inventory

Zrozumienie przeszłej wydajności: OEE każdej maszyny.

Całkowita wydajność wyposażenia (OEE, Overall Equipment Effectiveness) to główny wskaźnik pozwalający określić produktywność procesu produkcji. Definiuje procentowe proporcje czasu, przez który każda maszyna, linia i zakład produkcyjny faktycznie pozostają produktywne.

Wskaźnik OEE jest mierzony za pomocą 3 parametrów:

  • Dostępność: To procentowe proporcje czasu, przez jaki maszyna faktycznie pracuje, do czasu, który według planu miała faktycznie przepracować. Ten parametr może służyć do wykrywania i analizowania problemów technicznych z maszyną, linią i zakładem produkcyjnym, które uniemożliwiają osiągnięcie maksymalnej produktywności.
  • Wydajność: Informuje o proporcjach faktycznej produktywności do teoretycznie maksymalnej produktywności. Za pomocą tego wskaźnika można obserwować zmiany produktywności maszyny, linii lub zakładu produkcyjnego, zdefiniowane przez kryteria zależne od konkretnej sytuacji. Jego celem jest przekazywanie stałych informacji o różnych zmianach i odchyłkach, które pozwalają wykrywać wzorce zachowania i stale ulepszać proces produkcyjny.
  • Jakość: To procentowe proporcje poprawnych detali wyprodukowanych przez maszynę, linię lub zakład produkcyjny do łącznej liczby wyprodukowanych detali, zgodnie ze zdefiniowanymi standardami jakości. Zmiany w czasie informują o problemach, które mogą wynikać ze zużycia, kalibracji i innych przyczyn niekorzystnie wpływających na produktywność.
  • Manufacturing Analytics- OEE Home

  • Manufacturing Analytics- OEE Availability

Ustalanie bieżącego stanu: Machine Monitoring

Jaki jest bieżący stan maszyny? Rozwiązanie Machine Monitoring informuje o stanie maszyn, uwzględniając trzy podstawowe tryby: pracuje, planowane zatrzymanie i nieplanowane zatrzymanie. Panel sterowania działający zawsze na wierzchu na pulpicie lub urządzeniu przenośnym pozwala z łatwością monitorować linię lub zakład produkcyjny.

Zaawansowane zarządzanie magazynem

Wiedza o tym, ile materiałów poszczególnych typów mamy do dyspozycji w konkretnym czasie, nie wystarczy. Przyda się system, który automatycznie prognozuje i przewiduje braki oraz wysyła stosowne ostrzeżenia. Taka zdolność przewidywania sprawia, że na stanie można utrzymywać mniejsze ilości materiału, co przekłada się na znaczne oszczędności i poprawę efektywności.