Oprogramowanie

Avantiaservices, Mechanizmy integracji firmy Lantek

Najbardziej zaawansowanym rozwiązaniem jest integracja przez usługi sieciowe, którą firma zawdzięcza potężnemu interfejsowi API Avantiaservices.

Avantiaservices umożliwia łączenie się z istniejącymi systemami zarządzającymi w czasie rzeczywistym, co daje dostęp do informacji w dowolnym systemie, w dowolnej chwili.

Niniejszy mechanizm ułatwia podejmowanie decyzji i rozwiązywanie ewentualnych problemów w procesie produkcyjnym.

Znacznie redukuje czas transferu zleceń między różnymi systemami. Oznacza to, że kiedy system kończy swój proces, automatycznie wysyła zlecenie do następnego systemu, nawet jeśli znajduje się on w innym zakładzie produkcyjnym.

Dzięki Avantiaservices firma zapewnia zsynchronizowane informacje w czasie rzeczywistym, nawet na urządzeniach mobilnych.