Oprogramowanie

Oprogramowanie CAD/CAM programujące pięcioosiowe maszyny do cięcia laserem i strumieniem wody – Lantek Flex3d 5x

Lantek Flex3d 5x to oprogramowanie z rodziny produktów Lantek Flex3d służąca do automatycznego programowania maszyn pięcioosiowych wykorzystujących technologię laserową i cięcia strumieniem wody. Flex3d 5x jest wynikiem ponad 15-lat doświadczenia mającego źródło w bliskiej współpracy z producentami i użytkownikami takich typów maszyn.

Lantek Flex3d 5x jest zgodna z powszechnymi na rynku systemami do projektowania 3D. Umożliwia import części zapisanych w każdym międzynarodowym standardowym formacie i określa technologię wymaganą do realizacji późniejszych operacji cięcia. Zaprojektowany do działania na systemach opartych na PC, interfejs x3d 5x jest podobny do innych produktów z rodziny firmy Lantek. W wyniku tego oprogramowanie wymaga krótkiego okresu nauki i jest bardzo intuicyjne. Użytkownik musi tylko postępować zgodnie z instrukcjami dostarczanymi przez samo oprogramowanie.

Specyfikacje produktów

Cechy techniczne

 • Formaty obsługujące bryły i powierzchnie: SAT, IGES, VDA, STEP, Parasolid, CATIA, SolidWorks, Solid Edge, Inventor, NX oraz ProE (Creo Elements)
 • Może udostępniać wspólną bazę danych maszynom i materiałom za pomocą Lantek Expert
 • Automatyczne wykrywanie konturu i grubości podczas cięcia elementów
 • Wiele opcji umieszczania elementów na stole maszynowym
 • Różne jakości cięcia można ustawić według konturu lub według porcji w obrębie tego samego konturu
 • Różnorodne możliwości zmiany pozycji głowicy w każdym punkcie
 • Wejścia, wyjścia i mikro-połączenia/etykiety
 • Automatyczna lub ręczna regulacja nagłych ruchów
 • Symulacja pełnego środowiska roboczego: elementów, stołu, zacisków, głowicy itd.
 • Kontrola kolizji i automatyczne unikanie kolizji
 • Weryfikacja statusu

Automatyczne obliczanie zacisków

Lantek Flex3d 5x automatycznie generuje zaciski konieczne do umieszczenia elementów prawidłowo na stole maszynowym.

Przyjmując za podstawę żądaną pozycję i wysokość elementów powyżej stołu do cięcia, system zapewnia siatkę przytrzymującą modyfikowaną przez użytkownika, gdzie użytkownik może zdecydować, jak wiele zacisków przytrzyma część na miejscu w ich lokalizacji.

Jeśli zaprojektowano odpowiednią siatkę przytrzymującą, Lantek Flex3d 5x wygeneruje bryły koniecznie do umieszczenia elementów na stole. Automatyczne obliczanie zacisków uwzględnia kontury cięcia, dzięki czemu skalkulowane zaciski nie zakłócają pracy głowicy tnącej ani przeznaczonych do wycięcia otworów. Oszczędza to cenny czas maszyny, normalnie powiązany z weryfikacją programu na maszynie.

Niniejsze zaciski można skorygować w trybie 3D. Projekt położenia zacisków można modyfikować i ponownie obliczać na każdym etapie procesu.

Kiedy prawidłowe zaciski są na miejscu, użytkownik może automatycznie przenieść geometrię 2D do Lantek Expert Cut lub Lantek Expert Punch, aby elementów mogły być wykrawane na jakiejkolwiek dostępnej maszynie.

Obróbka maszynowa

Lantek Flex3d 5x automatycznie wykrywa wszystkie kontury cięcia elementów, umożliwiając automatyczną lub pół-automatyczną obróbkę maszynową tych konturów. Użytkownik może również wybierać jakość, która ma być zastosowana dla każdego konturu. Sekwencje automatycznej obróbki maszynowej i inteligencja modelu są generowane niezależnie od tego, skąd pochodzą dane projektowe CAD 3D. W wyniku tego, Lantek Flex3d 5x umożliwia wytwarzanie produktów bezpośrednio z danych projektowych, eliminując potencjalne błędy.

Po obróbce system umożliwia symulację całego środowiska roboczego. Oprogramowanie i procesy po przetwarzaniu obejmują trójwymiarowy model odpowiedniej maszyny i głowicy tnącej. Lantek Flex3d 5x automatycznie wykrywa wszelkie możliwe kolizje głowicy z jakimikolwiek innymi elementami związanymi z procesem cięcia, oferując wiele możliwości ich korekcji. Podczas całego procesu należy uwzględnić również fizyczne ograniczenia.

Lantek Flex3d 5x umożliwia całkowitą zmianę kierunku cięcia. Każdy wektor tnący można zmodyfikować, usunąć lub umieścić w jakimkolwiek punkcie konturu, tak że zapobiega on niepożądanym ruchom i pozycjom.

 • Symulacja obróbki