Oprogramowanie

Zarządza i planuje działania finansowe – Lantek Integra Banking

Lantek Integra Banking to pełne rozwiązanie do zarządzania i planowania działań finansowych i zasobów przedsiębiorstwa.

Niniejszy system zapewnia wszystkie konieczne narzędzia do uproszczania i automatyzowania różnych operacji bankowych, takich jak płatności, wpłaty i prognozy sald.

Specyfikacje produktów

Zarządzanie saldem bankowym

Lantek Integra Banking to dopracowane narzędzie umożliwiające monitoring prognozowanych płatności i wpłat dla wszystkich wierzycieli i dłużników. System umożliwia również użytkownikowi porównywanie „bieżącego” i „szacowanego” salda pod koniec roku fiskalnego.

Prosty i intuicyjny interfejs użytkownika przedstawia pełny obraz wszystkich transakcji bankowych i przepływu gotówki. Poza monitorowaniem prawdziwych sald istnieje również możliwość dokonywania symulacji przewidywanego salda w oparciu o różne teoretyczne scenariusze.

Po każdej rejestracji nowej transakcji system automatycznie aktualizuje przewidywane salda i przypisuje wszystkie odpowiednie informacje identyfikacyjne i szczegółowe, takie jak data utworzenia, data płatności, numer referencyjny klienta itd.

  • Moduł bankowy

  • Konta bankowe

Zarządzanie instrukcjami płatności bankowych

Lantek Integra Banking zapewnia narzędzia umożliwiające automatyczne generowanie różnych instrukcji płatności: zbiorcze przelewy bankowe, czeki, weksle zwykłe itd.

W razie potrzeby takie informacje można drukować lub przygotowywać w formie cyfrowej.

Wszystkie transakcje są zarządzane w wiarygodny, automatyczny i skuteczny sposób.

  • Należności

Kontrola kredytowa

Wszelkie przeterminowane płatności można łatwo monitorować, a system posiada funkcję naliczania kar za spóźnione płatności. Po otrzymaniu płatności informacje na koncie są automatycznie aktualizowane.

Okno statusu płatności zapewnia potężne narzędzie do przeglądania, analizowania i zarządzania wszystkimi zaległymi płatnościami oraz warunkami kredytowymi. Dane można w prosty sposób filtrować według klienta, daty, sprzedawcy itd.

W razie potrzeby całkowite ryzyko klienta i saldo kredytowe można analizować według regionu, działu, daty itd.

Zarządzanie wieloma firmami

Zarządzanie finansami jest trudne w przypadku firm zorganizowanych w różnych działach, branżach, biurach czy za granicą, ponieważ każda organizacja ma swoje własne potrzeby, procesy oraz metody zarządzania.

Lantek Integra Banking to zintegrowany system zarządzania opracowany w celu obsługi złożonych procesów w różnych biurach, dla różnych języków, zdolności produkcyjnych i przepisów. Został opracowany z myślą o zarządzaniu każdą niezależną organizacją, automatyzacji i upraszczeniu wymiany danych, jak również konsolidacji informacji związanych z zarządzaniem.

Zgodność bankowości z innymi modułami

Lantek Integra Banking jest w pełni zintegrowany ze wszystkimi działami: sprzedaży, zakupów, magazynu, itd.

Kiedy są generowane lub otrzymywane faktury działu sprzedaży czy zakupów, tworzone są rejestry transakcji, a wszystkie salda i prognozy są automatycznie aktualizowane.

Historyczny rejestr danych i analiza salda

Kontroler w firmie może w dowolnym czasie przejrzeć jasny raport z wszystkich transakcji dla dowolnego roku budżetowego czy okresu. Raport można filtrować według kategorii, na przykład w celu uwzględnienia uzgodnionych i trwających transakcji. Ponadto w celu lepszego zarządzania istotne obszary można zaznaczyć kolorami.