Oprogramowanie

Narzędzie do ofertowania i zarządzania relacją z klientem – Lantek Integra CRM

Lantek Integra Quotes to zaawansowane rozwiązanie dla firm, które pragną zoptymalizować swoją relację z istniejącymi i potencjalnymi klientami.

Zapewnia natychmiastowy dostęp do wszystkich informacji o klientach, zapewniając optymalną komunikację i obsługę.

Dostarcza również narzędzi koniecznych do osiągnięcia głównego celu – doprowadzenia do sprzedaży!

Specyfikacje produktów

CRM – oferty

Lantek Integra CRM to idealne rozwiązanie do tworzenia i zarządzania ofertami na elementy z blachy, profile i struktury produktów w branży obróbki blach. Zaprojektowany dla specjalistów zaangażowanych w proces ofertowania, nie wymaga zaawansowanej wiedzy w zakresie projektowania czy nestingu.

Szybkie generowanie oferty

Głównym celem systemu jest proste i szybkie tworzenie ofert. System obejmuje wiele narzędzi przyspieszających proces wyceny.

Za pomocą bezpośredniej integracji z modułem do nesting Lantek CAD/CAM, system symuluje rozmieszczenie i automatycznie oblicza koszty dla każdego elementu.

Lantek Integra CRM dostarcza wszystkich informacji do budowania wysokiej jakości kontaktu z aktualnymi oraz potencjalnymi klientami.

Narzędzie do ofertowania

Lantek Integra CRM zapewnia narzędzie wyceny służące do oszacowania kosztów powiązanych z każdym zespołem, elementem lub procesem. Po określeniu geometrii, materiału, grubości i powiązanych operacji, system oblicza szacunkowe koszty dzięki pełnej integracji z modułem Lantek CAD/CAM.

Lantek Integra CRM obejmuje kalkulacje kosztów dla różnych operacji, takich jak: zaginanie, malowanie, spawanie, montaż itd. Użytkownik może wprowadzić koszty dodatkowe.

Elastyczność systemu oznacza, że wszystkie elementy oferty lub kalkulacji można modyfikować celem dostosowania do określonego klienta lub projektu. Do przygotowywania ofert i norm użytkownik może stosować inne narzędzia, takie jak program Excel.

Kalkulacja i porównanie kosztów i cen sprzedaży

Lantek Integra CRM to potężne rozwiązanie do kalkulacji kosztów. W wyniku tego pokazuje szczegółowo dla każdej pozycji różne koszty: materiału, robocizny, eksploatacji maszyny itd.

System ułatwia porównanie kosztów i cen sprzedaży. Na przykład, gdy cytat został przygotowany do pracy z określonej technologii, możliwe jest również, aby obliczyć kosztu w tej samej pracy z wykorzystaniem różnych technologii, albo z innego rodzaju materiału.

  • Narzędzie wycen

  • Szczegóły wyceny

  • Wycena

  • Zarządzanie wycenami

CRM – handel

Moduł Lantek Integra CRM jest całkowicie zintegrowany z pozostałymi modułami Lantek Integra. CRM zarządza identyfikowalnością wszystkich działań klientów, w tym zleceniami sprzedaży, potwierdzeniami dostawy, fakturami itd.

System umożliwia użytkownikowi przeglądanie danych i ryzyka kredytowego klienta przed zamknięciem jakiegokolwiek działania handlowego. Jeśli działanie handlowe przekracza zdefiniowane ryzyko, system oferuje inne alternatywy.

  • Stawki

  • Kategoria stawki

  • Kontrola linii kredytowej klienta

Integracja

Lantek Integra CRM jest w pełni zintegrowany z oprogramowaniem Lantek do nestingu CAD/CAM. Umożliwia przygotowanie oferty, uwzględniając czasy cięcia dla każdego elementu z nestingu. Jest to bardzo dokładny system kalkulacji kosztów, ponieważ umożliwia rzeczywisty nesting wielu elementów i uwzględnia konfigurację poszczególnych maszyn. Nesting do oferty można ponownie wykorzystać w pozostałych procesach firmy.

Lantek Integra CRM jest w pełni zintegrowany z pozostałymi modułami Lantek Integra.

Po wygenerowaniu oferty i zaakceptowaniu jej przez klienta użytkownik może wygenerować zlecenie sprzedaży i przesłać je automatycznie do działu produkcji.

Historia i analiza CRM

Lantek Integra CRM jest doskonałym narzędziem do wydajnej wizualizacji i analizy danych na temat relacji z klientem i sprzedaży. Dzięki temu, ‎‎łatwo można monitorować swoją działalność i trendy rynkowe.

System przetwarza listę wszystkich utworzonych ofert. Użytkownik może pobrać ofertę w każdej chwili, modyfikować dane i utworzyć nową ofertę w zaledwie kilka sekund.

  • Podsumowanie

  • Analiza wycen

  • Historia wycen