Oprogramowanie

Lantek Integra Manufacturing

Lantek Integra Manufacturing jest zaprojektowany dla firm zainteresowanych w całościowym i konkurencyjnym rozwiązaniem optymalizującym procesy produkcyjne i integrację z rozwiązaniami CAD/CAM.

Wyobraź sobie, jak dobrze znać, status każdego elementu lub/i zlecenia produkcyjnego w dowolnym momencie. Wyobraź sobie, jak dobrze mieć zoptymalizowany obraz uwzględniający różne kluczowe zmienne: datę dostawy, klienta, zlecenie sprzedaży, maszynę, materiał i grubość itd.

System uwzględnia produkcję, zarówno zaplanowaną przez system zarządzania, jak również tą zaimportowaną bezpośrednio z geometrii, np. plików DWG, DXF itd.

Specyfikacje produktów

Zarządzanie warsztatem

Czym większa firma, tym bardziej skomplikowane jej struktury produkcyjne. Użytkownik ma możliwość monitorowania ilości pracy, zarządzania ukończonymi operacjami i optymalizacji zasobów: maszyn, pracowników i centrów roboczych.

Z biura można rezerwować materiały dla poszczególnych zleceń lub nadawać priorytety.

System łączy się z różnymi rozwiązaniami danych warsztatowych, umożliwiając rejestrowanie czasów i rzeczywistego zużycia materiału dla każdego gniazda i procesu produkcyjnego.

  • Zarządzanie warsztatem

Monitoring procesu produkcyjnego

W celu monitoringu zlecenia produkcyjnego system posiada zaawansowane funkcje grupowania elementów zgodnie z różnymi kryteriami, takimi jak: maszyna, materiał, grubość, data dostawy, zlecenie sprzedaży, klient itd.

Istnieje możliwość optymalizacji uruchomienia zleceń i generowania zleceń CAD/CAM przy uwzględnieniu obciążenia maszyny.

Użytkownik może sprawdzić w czasie rzeczywistym status wytwarzanego produktu: czy jest on w czasie przygotowania, w czasie nestingu, produkowany czy ukończony. Niniejsze statusy są również przedstawione graficznie i zarządzane intuicyjnie. Mimo różnych graficznych wskaźników, istnieje możliwość podglądu postępów w produkcji.

  • Śledzenie produkcji

Optymalizacja czasów i kosztów

Z listy zleceń produkcyjnych użytkownik może uruchomić aplikację CAD/CAM w celu wykonania nestingu. Uzyskane zapotrzebowanie materiałowe oraz czasy produkcji pozwalają lepiej zoptymalizować pozostałe koszty produkcyjne.

System gwarantuje terminową realizację zleceń dzięki zintegrowanemu zarządzaniu procesem produkcyjnym.

  • Optymalizacja czasów i kosztów

Analiza i historia produktów

Lantek Integra Manufacturing porównuje koszty szacunkowe i reczywiste dla wybranych zleceń produkcyjnych. Umożliwia również pełną analizę tych zleceń, a także powiązanych z nimi produktów.

Lantek Integra Manufacturing to potężne narzędzie umożliwiające uzyskanie konkurencyjnych cen i poznania rzeczywistych kosztów wytworzenia dla każdego produktu.

W celu analizy obszaru produkcyjnego, system zapewnia narzędzia informacyjne do analizy zleceń produkcyjnych, poniesionych kosztów, nakładów pracy, zmiany zleceń itd.

Obejmuje również zaawansowane zarządzanie historią produkcji.

Ukończone zlecenia produkcyjne przechodzą bezpośrednio do elementów „historii” z danych konfigurowanych przez użytkownika.

  • Historia produkcji