Oprogramowanie

Oprogramowanie do wprowadzania danych warsztatowych – Lantek MES Capture

Lantek MES Capture to oprogramowanie do przechwytywania danych, które jest w pełni zintegrowane z Lantek Integra. Oprogramowanie może zarządzać i monitorować różne operacje wykonywane na hali produkcyjnej. Operatorzy zakładów mogą w czasie rzeczywistym i z dowolnego miejsca wprowadzać dane, takie jak: czas produkcji, czas przestoju, status pracy i informacje dotyczące zaplanowanych do wykonania operacji.

Specyfikacje produktów

Główne cechy

Lantek Workshop Capture jest przysotosowany do współpracy z urządzeniami mobilnymi (smartfony i tablety) oraz czytnikami kodów kreskowych. Zgodny z różnymi systemami operacyjnymi opartymi na platformie Windows oraz dający możliwość weryfikacji operacji z każdego miejsca przez połączenie z serwerem za pośrednictwem urządzenia mobilnego.

Istnieją dwa sposoby identyfikacji użytkownika, który ma rozpocząć pracę w warsztacie i przesłać informacje: W tym celu można użyć ekranu dotykowego (gdzie przeznaczoną do wykonania lub ukończone zlecenie można wpisać ręcznie) lub czytnika kodu kreskowego. W ten sposób dane są dostępne bez generowania niepotrzbnych błędów czy przestojów.

  • Walidacja operacji

Niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji

To główny cel oprogramowania Lantek Workshop Capture. Dzięki przeprojektowaniu interfejsu graficznego, aplikacja ma obecnie czytelne ekrany, jest do niej łatwy dostęp i wymaga minimalnej liczby danych wprowadzanych przez operatora. Zapewnia to prawidłową rejestrację danych z hali produkcyjnej w czasie produkcji – eliminując zbędne zadania i błędy.

Inną korzyścią, która wpływa na ułatwienie procesu podejmowania decyzji przez kierownika jest dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

System zarządzający ma na celu dostarczanie w razie konieczności uwierzytelnionych informacji. W tym celu system musi posiadać ważne i zaktualizowane dane, które są łatwo dostępne w aplikacji.

Lantek Workshop Capture można używać do integracji wszystkich działań firmowych w obrębie pojedynczego systemu i do raportowania sytuacji w warsztacie. Operator może wstrzymywać proces lub identyfikować odchylenia w czasie, kiedy do nich dochodzi.

System opracowany przez Lantek nie wymaga dodatkowych aplikacji stron trzecich i zapewnia pełną integrację z Lantek Integra.

Ponadto narzędzie zostało zaprojektowane nie tylko dla operacji cięcia, ale dla wszystkich operacji, które są wykonywane w warsztacie. Można go również używać do rejestrowania wejścia i wyjścia pracowników lub początku i końcu zlecenia czy zadania. Dzięki temu wszystkie procesy przeprowadzane w zakładzie są monitorowane i wszystko, co odbywa się w warsztacie, jest w całości rejestrowane i przechowywane w archiwum.

Dzięki oprogramowaniu Lantek Workshop Capture, opracowanemu przez firmę Lantek i w pełni zintegrowanego z Lantek Integra, firmy przetwarzające blachę, rury i profile mogą uzyskiwać dane i informacje związane z warsztatem. Dane są przetwarzane w czasie rzeczywistym i otrzymywane w prosty, elastyczny sposób, np. za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Lantek Workshop Capture zapewnia zarządzanie danymi oraz ich analizę, wspierając proces podejmowania decyzji.

  • Wsparcie operatora