Oprogramowanie

Oprogramowanie, zapewniające komunikację pomiędzy biurem, a halą produkcyjną – Lantek Wos

Lantek MES Wos został zaprojektowany, aby spełnić specjalistyczne potrzeby firm pracujących w branży obróbki blach. To system stworzony z myślą o kontroli i monitorowaniu produkcji. System zapewnia wszystkie narzędzia konieczne do gromadzenia danych podczas procesu produkcji, tj. statusu produkcji, zasobów ludzkich, materiałów, maszyn, magazynu arkuszy, itd.

System jest aktualizowany z poziomu hali produkcyjnej zweryfikowanymi danymi w czasie rzeczywistym i zapewnia zarządzanie dzięki dokładnemu i bieżącemu przeglądowi sytuacji.

Lantek MES Wos można instalować na PC. System współpracuje z wieloma maszynami i posiada duże możliwości konfiguracji.

Dzięki Lantek MES Wos operatorzy centrów roboczych posiadają pod ręką wszystkie informacje odnośnie trwających zleceń. Mają również możliwość sprawdzania i/lub monitorowania zapasów w magazynie.

Specyfikacje produktów

??Intuicyjny

Głównym celem Lantek Wos jest zapewnienie intuicyjnego i skutecznego rozwiązania do wprowadzania danych warsztatowych. Dzięki intuicyjnym ekranom i minimalnym potrzebom wprowadzania danych dostępne informacje są bardzo przejrzyste.

WOS może obsługiwać każda osoba, nawet bez wcześniejszej wiedzy o systemie.

Lantek Wos prezentuje idealną równowagę między intuicją, mocą i funkcjonalnością, które to cechy stanowią najważniejsze wymagania w sektorze produkcyjnym.

Lantek Wos obejmuje wiele funkcji, które są powiązane z nestingiem i działaniami produkcyjnymi w celu pełnego wyświetlania informacji. Kilka z dostępnych opcji to:

 • Podgląd nestingu
 • Lista nestingów
 • Możliwość zmiany kolejności prac
 • Możliwość zmiany maszyny
 • Konfiguracja głowicy (dotyczy wykrawarek)
 • Podgląd kodów CNC
 • Podgląd elementów
 • Kontrola wykonania elementów
 • Interfejs

Monitorowanie i weryfikacja procesu produkcyjnego

Zintegrowany z Lantek Expert, naszym systemem do programowania CAD/CAM, Lantek Manager, naszym systemem do zarządzania produkcją oraz Lantek Integra, systemem ERP, Lantek Wos umożliwia kierownikowi produkcji określenie, które centrum robocze lub maszyna wykonuje określone zlecenie.

Rozwiązanie to monitoruje nesting w czasie rzeczywistym i weryfikuje status produkcji każdego zlecenia. Operator może wyświetlać wiele użytecznych informacji w celu potwierdzenia trwającego lub zaplanowanego zlecenia.

 • Widok zlecenia

 • Monitorowanie pracy

Zarządzanie magazynem

Lantek Wos umożliwia operatorowi wskazanie konkretnego wytopu arkusza użytego do palenia danego zlecenia i zachowanie jego identyfikowalności. Lantek Wos automatycznie aktualizuje stan magazynu. Cięte arkusze są rejestrowane i usuwane ze stanu. Rejestrowane są natomiast elementy i odpady użyteczne.

Elementy, które zostały utracone podczas procesu produkcyjnego można rejestrować w celu usprawnienia procesów zarządzania i kontroli jakości.

 • Wybór arkusza

Wzrost wydajności

Lantek Wos rejestruje i aktualizuje wszystkie dane natychmiast, czyniąc system ważnym narzędziem przy podejmowaniu decyzji. Zużycie papieru jest minimalne, a zbędne zadania administracyjne są całkowicie zlikwidowane. Lantek Wos pomaga optymalizować wydajność i zmniejszać koszty produkcyjne.

 • Komunikacja Biuro-Operator

 • Komunikacja Biuro-Operator