Oprogramowanie

Masterlink, mechanizmy integracji firmy Lantek

Jednym z mechanizmów opracowanych przez firmę Lantek, najprostszym, ale również najbardziej skutecznym w wielu scenariuszach, jest Masterlink, który umożliwia transfer zleceń między firmą i istniejącymi systemami zarządzającymi, z częściami i zleceniami w jednym kierunku oraz wynikami ich wykonania pod względem kosztów i czasu, w drugim. Mechanizm idealnie nadaje się dla tych firm, które potrzebują wyłącznie połączenia, aby dokonywać transferu zleceń i wyników.

Masterlink składa się z czterech części:

 • konfiguratora,
 • metody importowania za pomocą plików XML,
 • modułu w programie Lantek Expert, który umożliwia użytkownikowi planowanie prac i śledzenie zleceń produkcyjnych,
 • metody eksportowania informacji powiązanych z nestingami wykonanymi przez użytkownika.

Masterlink umożliwia komunikację pomiędzy jakimkolwiek systemem ERP/MRP oraz Lantek Expert za pomocą swoich metod importowania i eksportowania.

Wszystkie wymagane informacje do realizacji zleceń produkcyjnych Lantek Expert uzyska z modułu importu. Niniejsze zlecenia produkcyjne zostaną wygenerowane przez system ERP poprzez zdefiniowanie plików XML, które spełniają standardy importera.

Po zagnieżdżeniu lub zakończeniu zleceń produkcyjnych, Lantek Expert lub Lantek Wos zajmie się generowaniem wymaganych informacji, aby umożliwić zewnętrznemu systemowi ERP zarządzanie nimi.

Masterlink umożliwia użytkownikowi:

 • Importowanie danych dotyczących:
  • Arkuszy
  • Części arkuszy
  • Operacji
  • Geometrii
  • Zleceń produkcyjnych
  • Eksportowania danych dotyczących:
   • Użytych arkuszy
   • Wygenerowanych odpadów użytecznych
   • Utworzonych produktów