Wiercenie i cięcie profili

WIERCENIE 

Lantek Flex3d Steelwork obsługuje operacje wiercenia, takie jak wiercenie, gwintowanie, nawiercanie, rozwiercanie i frezowanie (tylko w przypadku otworów owalnych) jedną lub trzema głowicami wiertarek i niezależnie od liczby stacji w głowicy.

ZNAKOWANIE

Lantek Flex3d Steelwork umożliwia wykonanie następujących typów znakowania:

  • Znakowanie robotem, za pomocą głowicy tnącej, jest w stanie zaznaczyć każdy obrys.
  • Znakowanie wiertłem, za pomocą specjalnego narzędzia obrotowego z ostrym zakończeniem, które przesuwając się, rysuje metal i zaznacza obrys.
  • Cechowanie, za pomocą koła z literami, cyframi i symbolami. Koło obraca się w pozycję odpowiadającą żądanemu znakowi i wybija ten znak w metalu.

Czy potrzebujesz więcej informacji?