Ana Sayfa | Site haritası | İletişim |
Müşterilere | Durum Çalışmaları

Durum Çalışmaları

Durum çalışmalarındaki ürünler:

Lantek Expert

Yılgenci

İş gelişti rmedeki en önemli etken yapılan işte zaman tasarrufu sağlamaktı r. Bu sayede işi daha kısa zamanda biti rebildiğiniz için maliyeti niz düşecek, teslim süreleriniz kısalacaktı r. Kalan zamanda da başka işler alabildiğiniz için üretkenlik arttı ğından iş hacminiz ve doğal sonucu olarak da karınız artacaktı r. Lantek sayesinde tüm bu saydığım faydaları fi rmamızda uygulama şansımız oldu.

Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document (PDF 3.44 Mb.)


BKNZ. LANTEK HABER BÜLTENİ
Lantek Link
CAD/CAM haberler, olaylar, nasın bültenleri...
CASE STUDY:

Yılgenci

Lantek Expert
Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document
    (PDF 3.44 Mb.)
 
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Metal Levha Çözümleri . Yasal Bilgiler