Ana Sayfa | Site haritası | İletişim |
Ürünler | Lantek Flex3d | Lantek Flex3d Unfolding

Lantek Flex3d Unfolding

Thinking Metal Software Solutions - Lantek Flex3d Unfolding Thinking Metal Software Solutions - Lantek Flex3d Unfolding Büyüteç

Lantek Flex3d Unfolding 3D parça tasarımı ve otomatik açınım için Lantek Flex3d ürün ailesinden özel bir uygulamadır. Sonuç 2 boyutlu olarak açılan parçadır.

Lantek Flex3d Açma bağımsız bir uygulamadır ve onunla birlikte çalışması için ek bir yazılım gerekmez.

 

Teknik özellikler

 • Özel olarak kutular için dinamik koordinat sistemi.
 • Parçanın gerçek görünümü.
 • Güçlü 2D tasarım modülü.
 • Otomatik açınım Lantek Expert içinde kullanılan DXF veya Lantek’in kendi veri formatında açma (3D geometriden 2D geometriye aktarma) olanağı.
 • 2D geometriden veya kullanıcının verdiği parametrelerden taban yüzey oluşturma.
 • Herhangi bir yüzey türünün taban yüzeye parametrik eklenmesi:
  • Eklenen yüzeyin her iki ucundaki ötelemeler (ofset).
  • Eklenen yüzeyin her bir ucundaki pahlar.
  • Yüzeylerin her biri için köşe yarıçapları.
  • Yüzeylerin her biri için farklı açı girdisi.
  • Yüzeyleri boyutlandırma için çoklu seçenekler.
  • Dışa, içe veya tam olarak kenara büyüyen yüzey tipleri.
  • Otomatik dikdörtgen veya yarım daire kesit görünümleri.
 • 0º ve 180º açılarda yüzeyler oluşturma.
 • Bir profilden birçok yüzey oluşturma.

 

Kolay, esnek tasarım

Lantek Flex3d Unfolding ile, herhangi bir parçanın 3D tasarımı kolayca yapılır. Katı bir tabandan başlayarak, komple bir parçayı şekillendirmek için farklı yüzler eklenir. Parça tasarlanınca, açılım hemen ve otomatik olarak gerçekleşir. Kullanıcının herhangi bir sorunu hızla ve kolayca çözebilmesi için, uygulamanın seçeneklerin her biri için ayrıntılı açıklamalarla güçlü bir yardım sistemi vardır.

 

Konstrüksiyon seçenekleri

 • Ekstrüzyonlar oluşturma 2D geometriden yüzeyler oluşturma.
 • Ekstrüzyonları kesme.
 • Creation of standard holes or design of their geometry in 2D. Creation of dies for holes.
 • Standart deliklerin oluşturulması veya geometrilerinin 2D tasarımı Delikler için kalıplar oluşturma.
 • İlave kalıplar oluşturma yeteneğiyle standart şekillendirme takımı kitaplığı.
 • Parçaları 3D yuvarlatma (köşe yuvarlatma).
 • Üst üste bindirilen yüzeylerde otomatik gönye kıvrım oluşturma (çapraz, 90º, 2D geometri). Bu işlev üst üste bindirilmiş iki yüzeyin ayrılmasına izin verir.
 • 2 yüzeyin uzatılması ve kısaltılması
  • Ayarlanmış bir değerde.
  • Paralel bir düzleme.
  • Referanslı ve referanssız, paralel olmayan bir düzleme.
  • Bir tepe noktaya.
  • 2 yüzeyi birleşinceye kadar uzatma ve kısaltma.

Açınım seçenekleri

 • Aşağıdakilere bağlı olarak, parçanın kendi açınım kurallarına göre otomatik açınımı:
  • K faktörü.
  • Kullanıcı tarafından kalınlığa, yarıçapa ve makineye göre yapılandırılabilen bir teknoloji tablosu.
 • Lantek Flex3d Unfolding tarafından yapılacak açınım tamamen yapılandırılabilir.
 • İki çıkış formatı vardır:
  • Geometrinin programdan kullanıcının tümüyle yapılandırabildiği (çizgi tipi, renk) DXF formatlı dosyaya açınımı.
  • Doğrudan Lantek Expert‘in veri tabanına (MEC) açınım. Ara dosyalar oluşturmaya gerek yoktur. Sistem elde edilen 2D geometrinin dogrudan CAM kesme veya punch sistemine aktarılmasına olanak verir.

 

 

 

 

 

Lantek Flex3d Unfolding üç boyutlu cisimlerin tasarımı için ACIS® teknolojisini kullanır.

 

 

BKNZ. LANTEK HABER BÜLTENİ
Lantek Link
CAD/CAM haberler, olaylar, nasın bültenleri...
CASE STUDY:

Yılgenci

Lantek Expert
Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document
    (PDF 3.44 Mb.)
 
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Metal Levha Çözümleri . Yasal Bilgiler