Ana Sayfa | Site haritası | İletişim |
Ürünler | Lantek Integra | Lantek Integra CRM

Lantek Integra CRM

Thinking Metal Software Solutions - Lantek Integra CRM

Lantek Integra CRM mevcut ve olası müşterilerle iletişiminizi iyileştirmek için gerekli tüm bilgileri, doğru ve net bir biçimde sağlar.

Lantek Integra CRM mevcut ve olası müşterileriyle ilişkilerini optimize etmek isteyen şirketler için gelişmiş bir çözümdür.

Sistem tüm müşteri bilgilerine anında erişim olanağı vererek, en iyi şekilde iletişim kurulmasını ve hizmet verilmesini sağlar.

Ticaret sürecinde yer alan profesyonellerin esas amaçlarına ulaşmaları için gerekli araçları da sağlar: satmak.

Lantek Integra CRM, ana özellikler:

 

Ticari CRM

Geri kalan Lantek Integra çözümleriyle tamamen eklemlenir. Tüm müşteri faaliyetlerinin izlenebilirliği CRM modülü tarafından yönetilir: satış emirleri, irsaliyeler, siparişler, vs.

Bir ticari faaliyetin kapanışından önce tüm müşteri verilerinin ve müşteri kredi riskinin yönetimine olanak sağlar. Ticari faaliyet tanımlanmış riski aşıyorsa sistem farklı alternatifler sunar.

 

Fiyat teklifleri CRM

Lantek Integra CRM sac metal işeme sektöründe sac metal parçalar, profiller ve ürün yapıları için mükemmel bir fiyat teklifleri oluşturma ve yönetme çözümüdür. Teklif sürecinde görevli profesyoneller için tasarlanmıştır, ileri tasarım ve yerleştirme uzmanlığı gerektirmez.

 

Hızlı fiyat teklifi oluşturma

Kullanıcı tarafından kolayca ve kısaca fiyat teklifleri oluşturulması bu sistemin ana amacıdır. Süreci hızlandırmak için farklı araçlar içerir.

Lantek CAD/CAM çözümlerine sezgisel bir bağlantı yoluyla, sistem bir yerleştirmeyi simüle eder ve her bir parçanın maliyetini hesaplar.

Fiyat Teklifi Aracı

Lantek Integra CRM her bir düzenek, parça veya süreçle ilgili maliyetleri hesaplamak için bir fiyat teklifi aracı sağlar.

Geometri, malzeme, kalınlık ve ilgili işlemler tanımlanınca, sistem tahmini maliyetleri hesaplayabilir ve Lantek CAD/CAM modülüyle tamamen eklemlenir.

Lantek Integra CRM aşağıdakiler gibi farklı işlemler için maliyet hesaplamaları içerir: eğme, boyama, kaynatma, montaj ve daha fazlası. Buna ek olarak, kullanıcı her bir seçeneğe ve/veya teklife ekstra maliyetler ekleyebilir.

 

Lantek CAD/CAM çözümleriyle tam entegrasyon

Lantek Integra CRM Lantek CAD/CAM çözümleriyle tam olarak eklemlenir. Sistem yerleştirmedeki her bir parçanın kesme sürelerini hesaba katarak teklif düzenlenmesine olanak verir. Bu çok kesin bir maliyet hesaplama sistemidir çünkü gerçek çok parçalı yerleştirmeyi olanaklı kılar ve makine yapılanmasında belirtilen değerleri hesaba katar. Teklif yerleştirmesi şirketin diğer süreçlerinde tekrar kullanılabilir.

 

Maliyet ve satış fiyatı hesaplama ve karşılaştırma

Lantek Integra CRM maliyet hesaplamak için güçlü bir çözümdür. Kesin bir sonuç olarak farklı maliyetleri ayrıntılı olarak gösterir: her bir seçenek için, diğer şeylerin arasında, malzeme maliyeteri, işgücü ve makine maliyetleri.

Kullanıcı maliyet tiplerinin herbirini ve istenilen marjı arttırabilir veya azaltabilir ve teklifi farklı satış değerleriyle yeniden hesaplayabilir.

Sistem maliyet ve satış fiyatlarının karşılaştırılmasına olanak verir. Örneğin, belli teknolojili bir iş için bir fiyat teklifi düzenlendiği zaman, aynı iş için farklı bir teknoloji veya başka bir tip malzeme kullanıldığı zamanki maliyeti hesaplamak da mümkündür.

 

Diğer modüllerle tam entegrasyon

Lantek Integra CRM modulü diğer tüm Lantek Integra yönetim modülleriye tamamen eklemlenir.

Fiyat teklifi oluşturulup müşteri tarafından kabul edilince, kullanıcı bir satış emri oluşturarak onu otomatik olarak imalat bölümüne aktarabilir.

Fiyat teklifi oluşturulmuş satış emirleriyle, irsaliyelerle ve faturalarla tamamen bağlantılıdır. Böylece tamamlanan satış çevriminin tamamını izlemek mümkün olur.

 

CRM analizi ve geçmişi

Lantek Integra CRM müşteri iletişimi ve satış verilerinin güçlü grafiklerle görselleştirilmesine ve analizine olanak sağlar. Faaliyet ve trendler kolaylıkla belirlenebilir ve izlenebilir.

Sistem oluşturulan tüm tekliflerin bir kaydını sağlar. Kullanıcı bir teklifi herhangi bir zamanda tekrar ekrana getirebilir, verileri değiştirebilir ve sadece birkaç saniyede yeni bir fiyat teklifi oluturabilir.

 

 

BKNZ. LANTEK HABER BÜLTENİ
Lantek Link
CAD/CAM haberler, olaylar, nasın bültenleri...
CASE STUDY:

Yılgenci

Lantek Expert
Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document
    (PDF 3.44 Mb.)
 
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Metal Levha Çözümleri . Yasal Bilgiler