Ana Sayfa | Site haritası | İletişim |
Ürünler | Lantek Integra | Lantek Integra Satış

Lantek Integra Satış

Thinking Metal Software Solutions - Lantek Integra sales

Lantek Integra Sales satış çevrimi boyunca tüm bilgilerin izlenebilirliğini yönetir.

Lantek Integra Sales bir şirketin satış çevrimi ile ilişkili tüm ihtiyaçların karşılanması için özel olarak tasarlanmıştır.

Satış sürecinde görev alan tüm çalışanlara gerekli tüm bilgiler anında sağlanır. Bu, zamanın katma değeri daha yüksek görevlere harcanması olanağını doğurur.

Lantek Integra Ürünler, ana özellikler:

 

Satış yönetimi

Bu çözüm tüm satış emirlerinin tümleşik yönetimini sağlar. Bir emir verilirse sistem tüm fiyat teklifi bilgilerini toplar ve her birinin değiştirilmesine izin verir.

Satış yönetimde görev alanlar düzenli olarak bunların ilerlemelerinden haberdar edilir. Bu çözüm emir satırlarının farklı görünümlerini içerir: biri maliyet ve fiyat yönetimine odaklanırken diğeri özel olarak bir siparişi izlemek için tasarlanmıştır.

Böylece, örneğin, bir ürünün istenilen miktarlarda imal edilmiş ve/veya sevk edilmiş olup olmadığını, ayrıntılı olarak, kontrol etmek mümkün olur.

 

Taşeron yönetimi

Bu sistem imal edilen ürünlerin gönderilmesini yönetir. Emirleri ve durumlarını, gerçek zamanda, daima kontrol altında tutar.

Satış modülünden ve süreci hızlandırmak için yapılandırılabilir görünüm sayesinde, oluşturulan taşeronlara ve bekleyen faturalara erişim mümkündür.

 

Faturalama

Sistem tüm kayıtlı satış faturalamalarını yönetir. Faturalama bir satış emrine, bir irsaliyeye karşılık veya kullanıcının talebiyle yapılabilir.

Faturalama sürecini optimize etmek için yapılandırılan görünümler yardımıyla, faturalara ve bekleyen sevkıyatlara erişim mümkündür.

Satış emri durumu ve/veya irsaliyeler yerine getirilen er faturadan sonra güncellenir. Filtreler kullanarak, kullanıcının kritererine göre sınıflandırılan farklı faturalara erişim kolaydır: diğer şeylerin arasında muhasebeleştirilecek faturalar, muhasebeleştirilmiş faturalar ve ödenmiş faturalar.

Her bir satış faturasının ayrıntılı kaydı muhasebe modülleriyle ve tahmini ödemelerle tamamen eklemlenir.

 

Müşteri risk yönetimi

Bu çözüm işletme için risk yönetimi işlevi içerir. Faturalama işlevinin komple yönetimi için verimli bir araç sağlar.

Her şirketin kendi risk yönetimi sınırı vardır. Ne zaman bir satış öğesi (emir, irsaliye ve/veya fatura) kaydediirse sistem bu öğeyi geçerli toplam riske göre kontrol eder ve buna göre tavsiyede bulunur.

Risk sınırı aşılırsa şu seçenekler vardır: diğer şeylerin arasında müşteriyi kilitlemek, sınırı yeniden tanımlamak ve/veya emri kilitlemek.

 

Satış sürecinin diğer modüllerle uyumluluğu

Sistem tüm satış çevrimiyle tam entegrasyon sağlar: satış emirleri, irsaliyeler ve ilişkili belgeler.

Tüm Lantek Integra yönetim modülleriyle entegrasyon: İmalat, Stok Yönetimi, Satınalmalar, vs. Tüm farklı aşamalar bilgilerin bir aşamadan bir sonrakine otomatik olarak aktarılması için mükemmel şekilde eklemlenir.

Benzer şekilde, satış emirlerine karşılık üretim emirleri yayınlayarak, emrin yerine getirilmesi için gereken tüm üretim listesini oluşturabiliriz.

Satış belgelerini bloke etmek için farklı seçenekler vardır: hesaplandıktan sonra faturayı bloke etmek, gönderildikten sonra faturayı bloke etmek, vb.

 

Ürünlerin geçmişi ve analizi

Bu sistem komple satış çevrimini analiz etmek için farklı araçlar sağlar. Emirleri, eş zamanlı maliyetleri ve bekleyen faturaları, vb. içeren ayrıntılı yönetim raporları üretir.

Tüm bu bilgiler işletmenin müşterilerine daha iyi hizmet vermesine olanak sağlar ve onları satış emirleri, imalatlar, sevkıyat ve faturalama alanlarındaki gelişmelerden sürekli haberdar eder.

İleri satış geçmişi yönetimi içerir. Satış belgeleri ayarlanan bir tarihten itibaren doğrudan "geçmiş" kısmına giderler.

 

 

BKNZ. LANTEK HABER BÜLTENİ
Lantek Link
CAD/CAM haberler, olaylar, nasın bültenleri...
CASE STUDY:

Yılgenci

Lantek Expert
Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document
    (PDF 3.44 Mb.)
 
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Metal Levha Çözümleri . Yasal Bilgiler