Ana Sayfa | Site haritası | İletişim |

Lantek, %10 oranında büyüme kaydederek iş hacmini 19,25 milyon euro düzeyine çıkardı

Lantek, %10 oranında büyüme kaydederek iş hacmini 19,25 milyon euro düzeyine çıkardı
  • İspanya’da ciro %10,6’lık büyümeyle 2,72 milyon euro düzeyine yükseldi
  • Şirketin Dijital Dönüşüm (Çözümler) departmanı %40 oranında bir büyüme yaşadı
  • 2018 itibarıyla Lantek’in dünya genelindeki aktif müşteri sayısı 21.884’e ve istihdam ettiği kişi sayısı 244’e ulaştı

 

Metal ve sac sektörü için yazılım ve çözümler geliştirme konusunda dünya lideri olan Lantek, 2018 mali yılında bir önceki mali yıla göre %10 büyüme anlamına gelen 19,25 milyon euro’luk cirosuyla, sektörün dijital dönüşümünde uluslararası bir referans ve lider olmayı kararlılıkla sürdürdüğünü gösterdi. Benzer şekilde, müşteri tabanına 1.886 yeni müşteri ekleyerek portföyünü beş kıtada, 100’den fazla ülkede 21.884 müşteriyi kapsayacak şekilde genişletti.

İspanya’daki müşteri sayısı da 2.000’e ve cirosu 2,72 milyon euro düzeyine ulaştı.

Şirket, sonuçlarını, çalışanlarının ve distribütörlerinin katılımıyla her yıl gerçekleştirdiği geleneksel bir buluşma olan International Meeting 2019’da sundu. Bu toplantıda geçtiğimiz mali yılın bir bilançosu çıkarıldı ve metal sektörünün dönüşümünde referans alınan bir marka olarak Lantek markasını güçlendirme hedefi doğrultusunda şirketin önümüzdeki yıllardaki stratejisinin çerçevesini oluşturacak kılavuz ilkeler ve hedefler tanımlandı.

Sonuçlar, şirketin uluslararası faaliyetlerinin güçlendiğini gösteriyor. Şirket gelirlerinin %86’sı uluslararası faaliyetlerinden ileri geliyor. Geçtiğimiz yıl en büyük gelişimin kaydedildiği ülkeler sırasıyla, %32’lik büyümenin elde edildiği Almanya, %30,7 büyüme oranıyla Çin (bu ülkede şirket, lazer makine üreticilerinin birinci tercihi) ve +%11,3’lük büyümeyle ABD. İspanya (+%10,6), Fransa ve İtalya gibi ülkelerde de aynı şekilde, bir önceki yıla göre önemli büyümeler kaydedildi.

Lantek genel direktörü Alberto López de Biñaspre, “Lantek; Almanya, Çin ve ABD gibi bir hayli rekabetçi ve dijitalleşmiş pazarlarda elde ettiği son derece pozitif sonuçlarla uluslararası kabiliyetini gösterdiği bir yıl daha geçirdi. Uluslararası düzeyde gösterilen varlık ve müşteri sayısındaki ve portföydeki sürekli artış, Endüstri 4.0’ın getirdiği yeni zorlukları göğüslemek için gerekli büyümeyi elde etmemize imkan sağlayan güçlü bir finansal konum elde eden şirketin kararlı bir gelişme kaydetmesine imkan sağladı” diyor.

Bu anlamda, dünya genelinde 244 kişi istihdam eden şirketin iyi bir yönetim sergilediği görüldü. Geçtiğimiz yıl personel sayısı 30 kişi arttı ve böylece bir önceki mali yıla göre %16 oranında bir genişleme sağlanmış oldu.

Personel sayısında geçtiğimiz yıl yaşanan bu kayda değer artış en başta şirketin liderlik konumunu güçlendirme ve sektörün dijital dönüşümünü destekleme konusundaki güçlü kararlılığının yanı sıra, önümüzdeki yıllarda daha da fazla büyüme beklentisine sahip olmasından kaynaklanıyor.

Ürün portföyündeki gelişmeler ve sektörün dijital dönüşümü

İş sahaları açısından bakıldığında, bağlanabilirlik ortamında tesisin ve bir bütün olarak şirketin bütüncül yönetimi için ileri üretim çözümleri sağlayarak Endüstri 4.0 yolunda müşterilerine eşlik etmesini sağlayan Dijital Dönüşüm (Çözümler) departmanının elde ettiği %40’lık büyüme göze çarpıyor. Bu sağlam ilerleme, değişimin birçok pazarda bir gerçek olduğunu gösteriyor ve şirketin dijital dönüşüm konusundaki kararlılığını doğruluyor. Bu bağlamda, bir kez daha, %94 oranında büyümeyle Almanya, %50 oranında ilerleme kaydedilen Güney Kore, Polonya ve Fransa, %25 büyüme elde edilen ABD örneklerinde olduğu gibi, şirketlerin 4. Sanayi Devrimi ile ilişkili olarak hükümet desteğinden ve çeşitli inisiyatiflerden güç aldığı ülkeler öne çıkıyor.

Makine üreticilerine yönelik iş koluna (Kanal) baktığımızdaysa, kaydedilen global büyümenin %12 olduğu görülüyor. Lantek sistemleri arasındaki iş birliği, yönetim (MES, fiyat teklifleri oluşturma, izlenebilirlik) ve analiz sistemlerinde kullanılmak üzere CAM tarafından üretilen verilerin elde edilme sürecini sağlamlaştırdı ve takviye etti. Bu sayede bu ürün grubunun gelişimi, giderek daha açık, daha kolay entegre edilebilir ve daha fazla partner’in erişimine açık bir senaryoya hazır hale gelmesini sağlayacak şekilde destekleniyor.

Dijital ortamda sunulan yeni ürünler arasında, geçtiğimiz yıl Lantek, verilerin güvenliğini korumak için en modern güvenlik tekniklerini kullanarak, veri depolama ve veri yönetimi için bulut platformunda geliştirilmiş bir dizi teklifi tanıttı. Bulut tabanlı Lantek 360 ürün yelpazesi, Lantek’in mevcut ürün portföyüne dört yeni çözüm ekliyor: Lantek Analytics (tesiste karar alma süreçleri için verilerin analizi), Lantek iQuoting (fiyat teklifleri oluşturma aracı), Lantek MetalShop (online metal parça mağazası) ve Lantek Control Panel (verilerin gerçek zamanlı olarak görüntülenmesi ve analiz edilmesi). Metal dönüştürme ve sac üreticileri, Lantek yazılımları sayesinde müşteri deneyimini iyileştirebilecek, onlarla daha yakın bir ilişki içine girebilecek ve üretim verimliliğini ve kârlılığını artırabilecek.

Sektörün rekabetçiliğini desteklemek için inovasyon konusunda sürekli kararlılık

International Meeting 2019 haftası boyunca Lantek, metal ve sac sektörünün dijital dönüşümünde sektör liderliği konumunu doğruladı ve sınırların olmadığı, başarının uyum sağlama kapasitesine bağlı olduğu aşırı derecede bağlantılı bir dünyada rekabetçiliğini ve kârlılığını sürdürebilmesi için kendisini yenilemesi ve üretim süreçlerini otomatikleştirmesi gereken bir sektöre -ileri üretim çözümleri olarak somutlaşan- inovasyonu sunmaya ve daha ulaşılabilir hale getirmeye devam etme konusundaki iradesini açıkça ortaya koydu.

López de Biñaspre, “Sanayi sektörü dijital dönüşümün getirdiği zorluklarla karşı karşıya. Endüstri 4.0’ın itici güçleri arasında yer alan bir şirket olarak Lantek, farklı ihtiyaçlara ve dijital olgunluğun farklı aşamalarına kendimizi adapte ederek, Smart Factories’i gerçeğe dönüştürmeye yönelik çözümler sunarak, sac ve metal gibi oldukça geleneksel bir sektörde faaliyet gösteren şirketlere dijitalleşme yolunda yardımcı olmak istiyor” diyor ve ekliyor: “Bulut platformu üzerinden sunduğumuz teklifimiz, üretim süreçlerini daha verimli hale getirerek, dijital dönüşümün yarattığı zorluklara yanıt üretiyor”.

Bulut temelli yeni gelişmelerin yanı sıra, Lantek’in inovasyon konusundaki kararlılığının bir diğer göstergesi, şirketin Vitoria-Gasteiz’deki merkez ofisinde yer alan kurumsal Ar-Ge ve İnovasyon merkezini tamamlamak üzere bir yıl önce açılan ve Dijital Dönüşüm için yazılım projeleri geliştirmeyi amaçlayan Bilbao Teknolojik Mükemmellik Merkezi oldu.

Yapay zeka, yapay öğrenme, bulut, nesnelerin interneti/endüstriyel nesnelerin interneti, makine-makine, makine-bulut, büyük veri, bağlanabilirlik... Bunlar, Lantek’in sunduğu çözümlerine uyguladığı ve kullanıcının, gerçek bir katma değer sağlayan ve karar alma süreçlerine gerçek zamanlı olarak yadım eden verileri analiz etmesini, elde etmesini ve yorumlamasını sağlayacak öncü teknolojiler.

Geçtiğimiz yıl 2,56 milyon euro tutarında Ar-Ge ve İnovasyon yatırımı gerçekleştirildi. Bu miktar, sektör ortalamasının çok üzerinde ve bir önceki yıla göre %38 oranında daha fazla. Bu yenilikçilik potansiyeli, otomotiv, havacılık, enerji, gemi inşası, tarım, kazan üretimi, metal konstrüksiyonlar, metal üretimi, iklimlendirme, metal mobilyalar ve dağıtım gibi sektörleri desteklemek için yeni ileri üretim çözümlerinin tanıtılmasına yöneltildi.

Bu doğrultuda López de Biñaspre, “Lantek’in insan varlığı, şirketimizin liderlik konumunu korumasında kilit rol oynayacak. Bunu başarmak için, şirketin stratejisinin merkezine yerleştireceği, geçmişin ve yeni yeteneklerle yeni düşünme biçimlerinin birleşerek ortaya koyduğu deneyimin potansiyelini gerçeğe dönüştürebilecek bir şirket kültürünün geliştirilmesi gerekiyor. Bu, önümüzdeki yıllar için benimsediğimiz misyonu gerçekleştirmemizi sağlayacak: İleri üretimin getirdiği zorluklar karşısında ve tesislerini Smart Factories’e dönüştürme süreçlerinde, metal sektöründe faaliyet gösteren şirketler için bir partner haline gelerek dijitalleşme süreçlerinde onlara destek olmak” diyor ve ekliyor:

“İnovasyon, DNA’mızın bir parçası. O olmasaydı, biz de biz; yani müşteri odaklılıktan başka bir şey olmayan temel bir prensip etrafında birleşmiş çok uluslu bir şirket olamazdık. Bu prensip bize, gelişimlerinin hangi aşamasında olurlarsa olsunlar ve hangi olgunluk düzeyine sahip olurlarsa olsunlar, müşterilerimize en uygun çözümü sunmak üzere gerekli bağımsızlık ve özerklik düzeyini sağlıyor”.

2019 perspektifleri

Lantek olarak, piyasaları vuran ve dünyanın büyük ekonomilerinde yavaşlamayı tetikleyen belirsizliklerle dolu karmaşık bir yıl olan 2019’da, çift haneli büyüme beklentilerimizi koruyoruz. Lantek genel direktörü López de Biñaspre, “Buna rağmen, Almanya, ABD, Çin gibi pazarlarda büyümeye ve yeni iş fırsatları keşfetmenin yanı sıra, yüksek katma değer sağlayan ve yüksek kaliteye sahip hizmetler sunarak ileri üretim çözümleri geliştirip iyileştirme konusunda yeni ilerlemeler kaydetmeye devam etmeyi umuyoruz” diyerek sözlerini şöyle noktalıyor:

“Müşterilerimizin rekabetçiliğini artırmaya odaklanmaya devam edeceğiz ve bunu, ihtiyaçlarını önceden tahmin ederek, onlara dijital ekosistemde daha verimli ve kârlı hale gelmelerini sağlayan teklifler sunarak yapacağız. Ayrıca, bakım, eğitim, danışmanlık alanlarında yeni politikalar ve yeni proje yönetim süreçleri üzerinde de çalışıyoruz”.

Lantek Hakkında

Lantek, sac metal ve sanayi metali sektöründe şirketlerin dijital dönüşümünü gerçekleştiren lider bir şirket. Fabrikaların birbirleriyle bağlantılı hale gelerek Akıllı Fabrikalara dönüşmelerini sağlayan üretim zekasına yönelik olarak kendi patenti altında yazılım çözümleri sunuyor. Ayrıca, her türlü kesme teknolojisi (lazer, plazma, oksijenle kesme, su jeti, makaslama ve delme) ile sac metal, boru ve profillerden metal parça üreten şirketler için CAD/CAM/MES/ERP çözümleri geliştiriyor.

Takım tezgahları geliştirme alanında Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri olan Bask Ülkesi’nde (İspanya) 1986 yılında kurulan Lantek, sac ve metal işleme teknolojilerinin en gelişmiş üretim yönetimi yazılımlarıyla entegre edilmesini sağlıyor. Şirket, inovasyon kapasitesi ve uluslararasılaşma konusundaki kararlılığı sayesinde sektörün öne çıkan liderleri arasında yer alıyor. 100’ün üzerindeki ülkede 19.000’i aşkın müşterisi ve 15 ülkede yer alan ofisleriyle, dünya çapında geniş bir dağıtımcılar ağına sahip. 2016 yılında elde ettiği gelirlerin %85’i uluslararası faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Março 2019
BKNZ. LANTEK HABER BÜLTENİ
Lantek Link
CAD/CAM haberler, olaylar, nasın bültenleri...
CASE STUDY:

Yılgenci

Lantek Expert
Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document
    (PDF 3.44 Mb.)
 
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Metal Levha Çözümleri . Yasal Bilgiler