Ana Sayfa | Site haritası | İletişim |

Lantek ve BCAM sac levha kesimi için parçaların yerleştirme hesaplamasında devrim yaratmak üzere işbirliğine gidiyor

Lantek ve BCAM sac levha kesimi için parçaların yerleştirme hesaplamasında devrim yaratmak üzere işbirliğine gidiyor

Vitoria-Gasteiz, 12 Haziran 2019.- Lantek, sac ve metal sektörünün dijital dönüşümünde öncü çok uluslu bir şirket olan Lantek, Bask Uygulamalı Matematik Merkezi (BCAM) ile bir işbirliği anlaşma imzaladı.

Uygulamalı Matematik alanındaki bu uluslararası araştırma merkezi, Bask Yönetimi, Bask bölge Üniversitesi ve Ikerbasque tarafından 2008 yılında açılmış olup aynı zamanda Bizkaia Bölge Konseyi ve Innobasque tarafından da desteklenmektedir. BCAM halen veri biliminden matematik modellemeye kadar çeşitli alanlarda çalışan 90'dan fazla üst düzey araştırmacının olduğu bir personel kadrosuna sahiptir.

Her iki kuruluş tarafından varılan anlaşmanın merkezinde, metal deformasyon sektörünün hesaplamalarda yeni verimlilik seviyelerine ulaşmasına imkan sağlayacak yeni uygulamalı matematik modellemelerinin ve algoritmaların elde edilmesi yer alıyor. Sektörde ortaya çıkan zorluklar artmakta ve makinelerin maksimum verimliliğini yakalamak üzere makine işlemi hesaplaması ve malzeme sarfiyatı optimizasyonundaki için çok karmaşık bir sürü duruma müdahale edilmesini gerektiriyor.

Başlangıç noktası olarak, işbirliği kapsamında parça yerleştirme işlemine dönük yeni yöntemler keşfedilmesi hedefleniyor. Sanayi dünyasında, yerleştirme işleminin amacı, malzeme israfını önlemek ve makinedeki kesim süresini optimize etmek üzere, kesilecek malzemeleri en optimal şekilde ayarlamak ve levha üzerine yerleştirerek, malzemeden maksimum derecede yararlanmaktır.

Lantek'in hedefi, kuruluşundan itibaren sac ve metal sektörüne en iyi çözümü sunmak üzere ürünler geliştirerek ve matematik modelleme bilgisini uygulayarak yazılım mühendisliğinde mükemmelliği yakalamaktır. Bu yüzden tarihi boyunca başlıca araştırma alanlarından birisi, kesilecek 2D parçaların büyük bir dikdörtgen levha şeklinde mümkün olan en kısa sürede, malzeme israfını en aza indirecek en optimal hazırlama şeklini bulmak olmuştur.

Lantek, bunun için kullandığı uygulamaları sürekli olarak geliştirme amacını taşımaktadır ve bu sonuç 2D yerleştirme optimizasyonunu olası farklı noktalardan çözüme kavuşturan etkili bir algoritma aracılığıyla elde edilmektedir. Bu anlamda, modelleme ve geometrik optimizasyonda geniş bir tecrübeye sahip BCAM Hesaplamalı Matematik grubu araştırmacıları başlangıçta aşağıdaki amaçları belirleyerek birikimlerini Lantek'le işbirliğine aktarmaktalar:

  • Metal 2D parça yerleştirmesi sorunu için etkin bir algoritma tasarlamak.
  • Yerel şekillerde eşleşmeye dayalı farklı eşleşme işlemlerini tasarlamak.
  • Limit gösterimi yoluyla alan gösterimini (pikselleri) kullanan mevcut uygulamayı geliştirmek.
  • Hem hesaplamaların hızlanmasına, hem de malzeme kullanımının optimize edilmesine imkan tanıyan bir yazılım geliştirmek.

Şu ana kadar kullanan yöntemler nesnelerin geometrik gösterimini geliştirmeye ve farklı parçaların tepe noktaları arasında bölgesel çözümlere yönelik araştırmaları optimize etmeye odaklanmaktadır.

BCAM'daki projenin başkanlığını yürüten araştırmacı Michael Barton'un açıklamasına göre, matematik ve bilişim açısından işbirliğindeki zorluk, algoritmayı hızlandırmak ve için aşırı uzun hesaplama sürelerini önlemek üzere piksel boyutunu minimum seviyede tutarak çok net bir çözüm elde etmekten oluşuyor.

BCAM'la yapılan bu anlaşma bu sayede sac parçalarının yerleştirilmesinde, çok ciddi ilerlemeye yol açabilecek ve sac levha sektörünün verimliliğine katkı sağlayabilecek yeni ve inovatif yaklaşımlarla gelişim sağlama ihtimalinin önünü açıyor.

“Lantek her zaman sac levha ve metal sektöründe çalışan işletmeler için, kesilecek parçaların yerleştirilmesini çözüme kavuşturan yazılım çözümlerinde Lantek Expert olarak her zaman öncü oldu. BCAM'la yapılan bu işbirliği sayesinde, genel olarak matematik alanındaki sorunların araştırılması ve özelde de yerleştirmede iyileştirme için devasa bir kaynağı ARGE birimimize katmış oluyoruz. Lantek’in CEO'su (Teknolojiden Sorumlu Yönetici) Alberto López de Biñaspre, bunu BCAM ile ortak araştırmalar aracılığıyla, hem boşa giden sac malzemeyi, hem de hesaplama hızını en aza indirerek yer kaplama durumunu optimize eden etkili bir algoritma tasarlamaya odaklanıyoruz" şeklinde açıklıyor.

Diğer taraftan BCAM bilim direktörü, Jose A. Lozano, sanayiye bilgi aktarımının Merkezin kuruluşundan beri önceliği olduğunu ve bu amacı hiç unutmadan “gerçek yaşamdaki uygulamalara dayalı bilimsel zorluklara yönelik matematiksel çözümler geliştirme ve sanayiyle işbirliği yapma amaçlı bir platform olan” Bilgi Aktarım Biriminin (KTU) kurulduğunu vurguluyor. Açıklamasına göre bu işbirlikleri “stratejik anlaşmalar, ARGE ve inovasyon projeleri, ortak konumlar, eğitim kursları, mastır ve doktora öğrencilerinin takibi ve yayın faaliyetleri organizasyonu” şeklinde ilerliyor.

Bu anlamda, BCAM ve Lantek arasındaki anlaşmanın kapsamı aynı zamanda bir uluslararası bir doktora öğrencisi rolü ilan edilmesini öngörüyor, bu öğrenci kişisel Lantek araştırmacısıyla işbirliği yaparak farklı olasılıkların araştırmasını gerçekleştirecek ve uygulanabilirlik anlamında en iyi algoritma seçeneklerini ve kavram kanıtlarının elde edildiği sonuçları değerlendirecek. Bu projenin tahmini süresi 4 yıl olacak ve bitiminde bir doktora tezi yayınlanacak.

Lantek'in teknoloji yöneticisi sözünü “İnovasyona odaklılık DNA'mızın parçasını oluşturuyor, bu da sektör ortalamasının çok üzerindeki yıllık ARGE ve inovasyon yatırım rakamlarında kendini gösteriyor. BCAM'la yapılan bu işbirliğinin, müşterilerimize makul bir zaman içerisinde malzeme kaybını azaltmalarına yarayacak olan yerleştirme alanındaki müşterilerimiz için önemli gelişmeler içereceğine kesinlikle eminiz” diyerek tamamlıyor.

Lantek Hakkında

Lantek sac metal ve sanayi metali sektöründe şirketlerin dijital dönüşümüne liderlik eden bir şirket. Kendi patentli akıllı üretim yazılımı sayesinde, fabrikaların birbirleriyle bağlantılı hale gelerek Akıllı Fabrikalara dönüşmelerine olanak sağlıyor.  Ayrıca, her türlü kesme teknolojisi (lazer, plazma, oksijenle kesme, su jeti, makaslama ve delme) ile sac metal, boru ve profillerden metal parça üreten şirketler için CAD/CAM/MES/ERP çözümleri geliştiriyor.

Makine takımları geliştirme alanında Avrupa’nın en önemli merkezlerinden biri olan Bask Ülkesi’nde (İspanya) 1986 yılında kurulan şirket, sac ve metal işleme teknolojilerinin en gelişmiş üretim kontrolü yazılımlarıyla entegre edilmesini sağlıyor. Şirket halen, inovasyon kapasitesi ve uluslararasılaşma konusundaki kararlılığı sayesinde sektörün öne çıkan liderleri arasında yer alıyor. 100’den fazla ülkede 22.359’u aşkın müşterisi ve 14 ülkede yer alan kendine ait 20 ofisiyle, uluslararası düzeyde varlık gösteren geniş bir distribütör ağına sahip bulunuyor. 2018 yılında elde ettiği gelirin %86’sı uluslararası faaliyetlerinden kaynaklanıyor.

Daha fazla bilgi için www.lanteksms.com/tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

BCAM (Bask Uygulamalı Matematik Merkezi) hakkında

BCAM (Bask Uygulamalı Matematik Merkezi), 2008 yılında Bask Yönetimi, UVP/EHU ve Ikerbasque tarafından kurulan, Uygulamalı Matematik alanındaki bir uluslararası araştırma merkezidir. Aynı zamanda Bizkaia Bölge Konseyi ve Innobasque'nin de desteğini almaktadır. Başlıca amaçlarından birisi araştırmalarının sonucunu biyobilimler, sağlık, enerji ya da ileri düzey imalat gibi alanlardaki araştırmalarının sonuçlarını bilgi aktarımı yoluyla yayarak ve yerel ve uluslararası kuruluşlarla birlikte çalışarak matematiği toplumun hizmetine sunmaktır.

Halen veri biliminden ya da hesaplamalı matematikten matematiksel modellemeye kadar çeşitli alanlarda çalışan 25 ülkeden 90 araştırmacıyı aşkın bir personel kadrosuna sahiptir. BCAM, Eyalet Araştırma Merkezi tarafından arka arkaya iki kere "Severo Ochoa" mükemmellik merkezi olarak seçildi, bu ödül dünyanın kendi alanında en iyi araştırma kuruluşlarına verilmektedir.

Daha fazla bilgi için, www.bcamath.org adresini ziyaret edebilirsiniz

June 2019
BKNZ. LANTEK HABER BÜLTENİ
Lantek Link
CAD/CAM haberler, olaylar, nasın bültenleri...
CASE STUDY:

Yılgenci

Lantek Expert
Area: Sac İşleme Merkezi

.pdf Download document
    (PDF 3.44 Mb.)
 
Desarrollado por Veiss
Lantek Sheet Metal Solutions - Thinking Metal Software Solutions
www.lanteksms.com
© Lantek . Metal Levha Çözümleri . Yasal Bilgiler